Co je to Společenstvo Gwintu, z.s.?

Jsme bývalý Gwint Klub, který vznikl v roce 2016 kolem hraní gwintu v hospodách a přerostl až do největšího evropského zaklínačského festivalu Blavicon. Bohužel kvůli neshodě komunity s tehdejším předsedou spolku (a správní historii GK) jsme museli založit spolek nový. Něco končí, něco začíná…

  • Organizátorský tým Blaviconu se odtrhl a vytvořil festival Con Morhen.
  • Vedoucí kluboven založili SG s vizí spolku coby centra české zaklínačské scény.

Oba týmy však nadále fungují se společným cílem jako jeden.

Jaký je účel spolku?

Naším primárním cílem bylo vytvořit chybějící komunitní centrum pro českou zaklínačskou scénu, ať už se jedná o fanoušky knih, her, či seriálu, gwinťáky, cosplayery, larpaře, atd… prostě pro všechny.

Snažíme se být nejen informačním centrem, ale také komunikačním prostředkem mezi komunitami.
Komunitu sami rozvíjíme pravidelnými srazy kluboven, programem, péčí o gwint, pořádáním akcí a dalšími aktivitami.

Členství a finance

S přihlédnutím k historii, osamostatnění Con Morhen a budoucí fungování jsme se rozhodli, že chceme mít členství ve spolku zdarma!
Spolek je tím však odkázán na dobrovolné členské příspěvky.
Abychom zajistili finance pro bezproblémový chod spolku, rozhodli jsme se odměňovat členy, kteří přispějí během roku na jeho chod.

Od fanoušků pro fanoušky

Spolek je otevřen všem zájemcům a jeho fungování i financování je veřejné.

Valná hromada [VH] je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se z hlasů vedoucích kluboven (správců a zástupců) a členů výkonného výboru.
Zasedání VH je veřejné všem členům a probíha jednou ročně.

V ýkonný výbor [VV] je řídícím orgánem spolku. Jeho úkolem je řídit spolek mezi schůzemi VH.
Rozhodnutí podléhají hromadnému hlasování všech členů s většinovým schvalovacím systémem.
Výbor má momentálně 11 členů.

S tatutární rada jedná za spolek a je hlavním kormidlem spolku. Její členy volí VV ze svých řad.

Místopředseda
Ing. Filip Hložanka

Předseda
Ing. Marian Zdvyhal

Scroll to Top