Kompletní pravidla hry - v2.1

Co je to vlastně Gwint

Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. Hráči se střídají v tazích a každý ve svém tahu zahraje vždy jednu kartu. Na konci každého kola si hráči sečtou hodnotu karet na své straně bojiště, která představuje sílu jejich armád. Poražený ztrácí život a ten, kdo jako první ztratí dva životy, prohrál celý zápas.

Průběh hry

1. Vyber si frakci.

2. Namíchej si balíček dle pravidel:
– minimum karet v balíčku je 30
– maximum speciálních karet je 10
– maximum zlatých jednotek je 5

3. Hoďte si mincí – vyhrávající rozhodne, který hráč začne hru.

4. Začínající hráč vynese ze záloh na bojiště kartu KLEPNA.

5. Balíček si zamíchej a lízni si 10 karet, 2 karty můžeš přelíznout.

6. Hráči se střídají v tazích, během svého tahu zahrej jednu kartu, anebo můžeš:
– odhodit kartu do pohřebiště bez vyhodnocení a svůj tah přeskočit
-vynechat tah a ukončit za sebe celé kolo
Poté, co tah vynechají oba hráči, vyhraje kolo hráč s vyšším počtem bodů na bojišti.

7. V každém dalším kole si lízni 2 nové karty, poté můžeš 1 kartu z ruky přelíznout -> nové kolo začíná vítěz předchozího kola.
8. Kdo ztratí 2 životy, prohrál.

Verze hry - 2.1

SG Gwint se nadále vyvíjí a vycházejí pro něj další aktualizace. Proto vedeme oficiální balíčky v naší evidenci, protože k těm tyto aktualizace tiskneme.
Zde můžeš vždy najít poslední verzi hry a přehled toho, co se od posledně změnilo, jakož i historii vývoje.
Vydávání nových verzi plánujeme přibližně 2x za rok.

Názvosloví a definice

BALÍČEK = herní balíček, se kterým hraješ (pokud v něm budeš během hry něco hledat, znovu ho zamíchej)

POHŘEBIŠTĚ = sem se přesouvají karty, které byly odebrány z bojiště

ZÁLOHY = karty, které do balíčku nepatří. Karty mají stříbrný rub i líc pro lepší identifikaci. Můžeš si k nim i položit zbylé karty, které v zápase nepoužiješ. Více o zálohách ve zvláštních případech.

BOJIŠTĚ = herní plánek

TAH = během svého tahu buď zahraj kartu, odhoď kartu do pohřebiště bez vyhodnocení a svůj tah přeskoč nebo polož a ukončit své kolo

KOLO = na konci kola vyhrává silnější armáda a nepřítel ztrácí jeden život

PŘELÍZNUTÍ = (na začátku kol) dej kartu z ruky dospod balíčku a lízni si novou

Výběr frakce

Na úplném začátku si hráči vyberou jednu z pěti frakcí, nejlépe nezávisle na sobě. V boji se mohou střetnout i dvě stejné frakce. Každá frakce má svou vlastní identitu, kterou se liší od jiných – tu tvoří vlastní jednotky, velitelé i jedinečná schopnost:

MO – Monstra: Po skončení kola ti na stole zůstane jedna náhodně vybraná jednotka (bez štítu) do dalšího kola.

NG – Nilfgaard: V případě remízy na konci kola vyhrává Nilfgaard. Pokud za tuto frakci hrají oba hráči, schopnost se navzájem ruší.

ST – Scoia’tael: Jednou během hry si můžeš zvolit, kdo bude začínat kolo.
V případě prvního kola tak ale musíš učinit před hodem mincí.

SK – Severní království: Po vyhraném kole si lízni 1 kartu navíc.

SO – Skelligské ostrovy: Na začátku třetího kola si z pohřebiště náhodně vylosuj dvě karty jednotek bez štítu a ihned je vynes, jako bys je zahrál z ruky.

ZA – Zaklínači: Již brzy ve verzi 2.2!

Detail karty

Všechny karty mají své funkce vysvětlené ve vlastním popisku. Nestane se tedy, že by hráč musel v manuálu hledat, co která karta dělá.

Textace karet a schopností jsou pečlivě frázovány tak, aby byl výklad jednoznačný. Stačí se ho tedy přesně držet.

Texty jsou však omezeny prostorem na kartách a výklad je někdy kratší, než by mohl být. U některých karet může občas docházet k horšímu pochopení funkce – hlavně u těch, které mají individuální schopnost Specializace.

Níže můžeš najít sekci zvláštních případů, kde některé karty blíže rozvádíme.

Štít

Takto vyznačená karta je tzn. nedotknutelná – nelze ji oslabit ani posílit (žádným způsobem ovlivnit) a ani na ni nelze cílit (v balíčku, na bojišti ani v pohřebišti). Vlastnost štítu je nadřazena všem popiskům.
Při použití např. spálení jsou tyto karty ignorovány a je zničena následující karta bez štítu.

Typy karet

Karty jednotek

Bronzové – standardní běžné karty
Stříbrné – tyto karty tvoří Zálohy (mají stříbrný rub i líc)
Zlaté – karty omezené počtem (max. 5 karet v balíčku)

Karty speciální

Tyto karty nemají vlastní sílu, patří sem:

Karty počasí (Štiplavý mráz, Hustá mlha, Prudký déšť, Skelligská bouře)
Vynášejí se na bojiště do pozice počasí, kde ovlivňují obě strany bojiště.
[Během hry může dojít k jejich přesunutí do efektu řady, čímž ovlivní pouze řadu příslušného hráče.]

Karty ovlivňující řadu (Mahakamský ležák, Mardroeme)
Vynášejí se do pozice efektu příslušné řady.

Karty s jednorázovým efektem (Diplomacie, Návnada, Jasná obloha, Rozbřesk, Sežehnutí)
Po vynesení je odhoď do pohřebiště.

Karty, které se pokládají pod jiné karty (Rytířství, Zakalení)
Tyto karty jdou do pohřebiště zároveň s kartou, pod kterou leží.

Karty velitelů

Tyto karty mají pod jménem označení „Karta velitele“.

Hráč si pro zápas vybírá pouze jednu kartu velitele; ta se nepočítá do balíčku ani do počtu karet v ruce.

Zahrát velitele lze jen jednou za zápas, a pokud není uvedeno jinak, počítá se tento krok jako tah.

-> Velitel se jako tah počítat nemusí, pokud to má popsáno ve schopnosti. Může mít taktéž schopnost pasivní a v tom případě ho nelze zahrát, protože tento efekt platí automaticky.

Karty tokenů

Tyto karty jsou vždy součástí záloh a vynášejí se spolu s jinými kartami.

Patří sem:

Zesílení [Frakce SK]
Vynáší se přes schopnost karty „Zesílení“ a zasouvá se pod jednotku (bez štítu), čímž jí zvedá základní sílu. Má-li karta schopnost „Pevné pouto“, tato síla se pro její výpočet neaplikuje.
Demotivace [Frakce NG]
Karta se vynáší přes schopnost „Demotivace“ do protější nepřátelské řady jako jednotka a lze ji jako jednotku zaměřit (zničit, sežrat, přesunout…), nemá však vlastní sílu (nelze ji tedy např. zničit sežehnutím).

Bojiště

Bojištěm je označována celá herní plocha viz tento plánek:

1. kolo

Začátek hry

Herní balíček pečlivě zamíchej a lízni si vrchních 10 karet. Nyní máš možnost si až 2 karty přelíznout (tzn. vyměnit -> odlož kartu z ruky dospod herního balíčku a seshora si lízni novou). Karty můžeš měnit i postupně.

Nyní je třeba rozhodnout, kdo bude začínat. Nejlepší metodou je hod mincí, můžeš ale zvolit jakýkoliv jiný způsob. Vítěz této metody rozhodne, který hráč bude začínat.

Začínající hráč vynese za záloh kartu KLEPNA do libovolné řady.

Průběh kola

Každý hráč má ve svém tahu tři možnosti:

– zahrát kartu
– odhodit kartu do pohřebiště bez vyhodnocení a svůj tah přeskočit
– vynechat tah a ukončit tak své kolo

Pokud hráč zahraje kartu, jeho tah končí a na řadě je soupeř. Takto se hraje do té doby, dokud jeden z hráčů nevynechá tah. Tím se vzdává možnosti v daném kole jakkoliv pokračovat. Oproti tomu druhý hráč pak může vynést libovolný počet karet za sebou, dokud svůj tah také nevynechá.

Až oba hráči vynechají tah, kolo končí a je třeba vyhodnotit, kdo má silnější armádu a tím pádem vyhrává kolo.

Vyhodnocení kola

Na konci kola si hráči sečtou hodnotu všech svých karet na bojišti. Síla karty se určuje po započtení všech kroků:

  1. Pevné pouto
  2. Povzbuzení / Demotivace
(navzájem se vyruší)
  3. Počasí / Mahakamský ležák
(navzájem se vyruší)

Kdo má slabší armádu, přichází o život. Pokud mají oba hráči stejný počet bodů, ztrácejí život oba. Kdo ztratí oba životy, prohrává celý zápas. V případě dvou remíz v řadě nastává remíza celková a celý zápas je nutné opakovat.

Pokud mají oba hráči alespoň jeden život, pokračuje se dalším kolem (maximálně na 3 kola).

Karty z aktuálního kola přesuň na své pohřebiště.

Další kolo začíná hráč, který minulé kolo vyhrál.
Na začátku kola si oba hráči dolíznou další 2 karty a poté mohou jednu kartu (ze všech karet v ruce) přelíznout.

Pro snažší průběh hry můžeš využít naši apku do telefonu!

Schopnosti jednotek

Demotivace: Vynes ze záloh kartu Demotivace do protější řady.

Houževnatost: Po konci kola zůstává karta (samotná, bez dalších efektů) na bojišti do kola dalšího (pouze jednou).

Imunita: Tato karta je imunní vůči efektu karet počasí.

Léčitel: Vyber si jednotku ze svého pohřebiště a vynes ji.

Mahakamský ležák: Do konce kola zdvojnásobí sílu všech jednotek v dané řadě.

Manipulace: Přesuň soupeřovu jednotku do jiné řady na jeho straně bojiště.

Nástup: Vytáhni z balíčku (ne z ruky) všechny karty (počet) NÁZEV, poté balíček zamíchej.

Ochránce: Při zničení této karty (i koncem kola) vynes ze záloh kartu NÁZEV. Tuto kartu nelze z pohřebiště vrátit do hry.

Pevné pouto: Karty se stejným jménem ve stejné řadě násobí svoji sílu (síla na kartě x počet karet).

Povzbuzení: Přidává 1 bod k síle všem jednotkám v řadě.

Proměna: Při aktivaci vynes ze záloh kartu NÁZEV. Poté tuto kartu odstraň ze hry.

Přesun: Můžeš přesunout jinou jednotku na své straně bojiště do jiné řady.

Sežrání: Sežer jednotku na své straně bojiště a zvyš svou základní sílu o sílu sežrané karty (sežranou kartu vlož pod tuto kartu, ať je síla vidět).

Spálení řady: Má-li soupeřova protější řada sílu 10 či více, znič v ní nejsilnější kartu/y.

Specializace: Speciální schopnost, řiď se popisem karty.

Špeh: Kartu můžeš vynést na soupeřovu stranu a líznout si tak 1 kartu ze svého balíčku.

Výměna: Lízni si kartu, poté odhoď 1 kartu z ruky do pohřebiště.

Zesílení: Vynes ze záloh kartu Zesílení (X) a vlož ji pod jinou svou jednotku (ať je síla vidět). (pozn. nepočítá se pro Pevné pouto)

Zvláštní případy

Obecné

-V případě remízí oba hráči prohrávají (tudíž NR si nelíže kartu, Cirilla se vrací do ruky, atp.)

– Karty bronzové a karty stříbrné, které jsou navzájem svázány schopností (např. kráva a HOJ, Odim a jeho stíny), jsou navzájem provázány a patří k sobě. Tzn. pokud např. hráč č.1 vytáhne a vynese kartu Odim z balíčku hráče č.2,  sahá pro Odimovy Temnoty do nepřátelských záloh.

– Zahraje-li hráč velitele, který “není tahem”, musí k němu odehrát kartu. Nelze takového velitele zahrát a kolo položit bez odehrání karty.

MO – Monstra

Pasivni schopnost – Karty zůstávají na bojišti, tzn. pokud se vylosuje např. karta s Houževnatostí, její schopnost se nevyčerpá, tzn. zůstane na stole i do kola třetího. Stejně tak např. u karty kráva se neaktivuje Ochránce, protože kráva neumřela.

– Sežrání – Sežraná karta je v procesu zničena. Po sežrání se obě karty chovají jako jedna, takže pokud například tato karta zůstává po skončení kola na bojišti, přenáší se do dalšího kola i se sežranou kartou. Sežraní si přičítá pouze body, né schopnost sežrané karty.

NG – Nilfgaard

– Demotivace – tuto kartu lze přesunout, zničit či sežrat jinými kartami. Nemá však sílu, takže ji nelze sežehnout např. jako „nejslabší jednotku“. Může se i návnadou dostat to ruky, nelze ji však vynést, jde o token. Lze jej přelíznout či odhodit.

Diplomacie – karty lze přesouvat libovolně nezávisle na sobě.

SK – Severní království

– Král Foltest – “vytáhni bronzovou jednotku z balíčku ” – bez štítu (štíty nelze cílit ani v balíčku)

– Král Henselt – karty lze vyložit doslovně “kdykoliv” během svého tahu, tzn. všechny 3 najednou nebo každého jiné kolo či tah

– Zesílení – Je možné naskládat více zesílení pod jednu kartu. Násobí se s ležákem atp. Pokud je zesílena karta s houževnatostí, zesílení se do dalšího kola nepřenáší.

SO – Skelligské ostrovy

– Bran an Tuirseach – Karta počasí, obdobná skelligské bouři, lze zrušit rozbřeskem.

– Crach an Craite – karty lze vyložit doslovně “kdykoliv” během svého tahu, tzn. všechny 3 najednou nebo každého jiné kolo či tah

– Zkažená Flaminica – “znič libovolnou jednotku” – jinou než sebe, opravíme ve verzi v2.2

ST – Scoia’tael

– Brouver Hoog – “vytáhni trpaslíka z balíčku ” – bez štítu (štíty nelze cílit ani v balíčku)

Scroll to Top